top of page

Algemene voorwaarden, cookies & privacy policy

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

T&T broodmanden kan niet verantwoordelijk gesteld worden, voor foutief ingevulde naam, adres, leverdag, levertijd en telefoonnummer. Er zal bij niet thuis zijn van de te beleveren persoon worden gebeld naar opgegeven telefoonnummer, wanneer er niet wordt opgenomen zal er een boodschap worden ingesproken en de ontbijtmand, broodmand of belegd broodje  zal aan de deur worden neergezet, er wordt niet later nog eens teruggereden naar het adres van de te beleveren persoon. Er zal geen teruggave van betaalde som kunnen gevorderd worden bij foutief ingevuld formulier. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt. Alle levertermijnen zijn indicatief. Aan eventuele genoemde termijnen kan de consument geen rechten ontlenen. Overschrijding van een termijn geeft de consument geen recht op schadevergoeding.

 

HERROEPINGSRECHT EN RETOURNERING

Het is uitgesloten dat de klant beroep kan doen op het herroepingsrecht, omdat het geleverde product(en) en snel bederfbare voeding betreft en door hun aard niet kunnen worden teruggezonden. Klant die bij het openen van verpakking van het product constateert dat het niet volgens afspraak is bereid of dat de aantallen niet kloppen, kan dit per mail en telefoon melden, er zal dan beslist worden wat de verkoper zal doen ter compensatie, dit kan hoogstens het bijleveren van verkeerde aantal en/of de vervanging van het fout bereide product zijn, of terugbetaling van het foute product indien reeds betaald of een kredietnota ten grote van de schade van het geleverde product, indien deze reeds gefactureerd zouden zijn. De extra tijd die door een latere levering op het feestje of vergadering ontstaat, kan niet ten laste worden gelegd aan de verkoper, doordat de verkoper het product opnieuw zal moeten bereiden en leveren, kan dit uiteraard niet meer op het eerder afgesproken tijdstip.

 

BETAALMOGELIJKHEDEN

De betaling van de ontbijt- en broodmanden en belegde broodjes wordt verwerkt door betaalprovider Mollie. Je kunt betalen via:

 

– Bancontact

– Credit Card

 

Elk bezwaar moet geschieden binnen de acht dagen na levering of na factuurdatum. Het dient te gebeuren per aangetekende brief en moet gemotiveerd zijn. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.

Voor alle geschillen zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement van de verkoper/aannemer bevoegd.

 

LEVERTERMIJN

Wij zijn open van dinsdag tot zondag voor bestellingen (geen afhalingen).
 
Bestellen kan tot 2 dagen op voorhand voor onze brood- en ontbijtmanden. Ontbijtmanden worden geleverd vanaf 7u.

Belegde broodjes kunnen besteld worden tot 10u, vanaf 10 broodjes kan dit tot 9u. Levering is mogelijk vanaf 11u.

 

 

 

COOKIE POLICY

1. Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die bij het bezoeken van de website op uw computer worden bewaard.

In dit tekstbestandje wordt informatie opgeslagen. Wanneer u onze website later opnieuw bezoekt, wordt deze informatie opnieuw naar onze servers of naar die van de betreffende derde partij teruggestuurd.

Op die manier herkent de website uw browser en kan u de website opnieuw raadplegen volgens uw persoonlijke voorkeuren.

Aangezien cookies persoonsgegevens zijn, wordt de verwerking ervan beheerst door onze privacy policy.

De verwerking van functionele cookies is gebaseerd op ons gerechtvaardigd belang, aangezien de functionele cookies vereist zijn voor de goede werking en beveiliging van onze website. De overige cookies zullen niet geplaatst worden tenzij wij hiervoor uw toestemming gekregen hebben.

 

2. Doel en nut van cookies

Door de website te gebruiken gaat u akkoord met het gebruik van cookies.

Functionele cookies zorgen ervoor dat alle onderdelen van de website optimaal functioneren. Deze cookies zijn noodzakelijk voor de goede werking en beveiliging van de website. Deze cookies kunnen zonder toestemming worden geplaatst en kunt u dus niet weigeren indien u de website wil bezoeken.​

Niet-functionele cookies worden geplaatst voor statistische, sociale en commerciële doeleinden en staan los van de technische ondersteuning. Voor deze cookies is uw toestemming wel vereist. 

 

3. Welke cookies worden gebruikt door T&T?

Functionele cookies

Noodzakelijke cookies voor de goede werking van de website.

 

Niet-functionele cookies

Deze cookies zijn niet noodzakelijk om de website te laten functioneren, maar helpen ons wel om de website te optimaliseren en om een gepersonaliseerde website aan te bieden.

 

Analytische cookies

Door middel van deze cookies kunnen wij bijhouden hoe vaak u de website bezoekt, welke zoekmachine en zoekterm u gebruikt, op welke link u klikt en hoe lang u deze website bezoekt. Zo kunnen wij zien welke pagina's populair of minder populair zijn waardoor we de prestaties van de website kunnen verbeteren.

Voor meer informatie omtrent onze verwerking van persoonsgegevens, kunt u onze Privacy policy bekijken.

 

5. Beheren van cookies

Via uw browserinstellingen kan u de installatie van cookies weigeren. Meer informatie omtrent het beheren of uitschakelen van cookie-instellingen vindt u hieronder:µ

Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-in-en-uitschakelen-websites-voorkeuren

Safari (iOS): https://support.apple.com/nl-be/HT201265

Safari (MacOS): https://support.apple.com/kb/ph21411?locale=nl_BE

Internet Explorer: https://support.microsoft.com/nl-nl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

 U kan op ieder moment alle geïnstalleerde cookies wissen van uw computer of apparaat.

PRIVACY POLICY

T&T hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. Wij gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

Met deze Privacyverklaring wil T&T u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door T&T.

.

Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen.

Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen. Iedere substantiële wijziging zal steeds duidelijk gecommuniceerd worden op onze website.

T&T broodmanden

Steenovenstraat 27
8400 Oostende


info@tntbroodmanden.be

facturen@tntbroodmanden.be

+32 469 14 30 14

Btw-nummer: BE 0781.672.223

WELKE PERSOONSGEGEVENS VERWERKEN WIJ?

T&T verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. Volgende categorieën van persoonsgegevens kunnen verwerkt worden:

 • Identificatiegegevens

 • Persoonlijke kenmerken

 • Beeldopnamen

VOOR WELKE DOELEINDEN VERWERKEN WIJ UW PERSOONSGEGEVENS?

T&T verzamelt persoonsgegevens om u een veilige, optimale en persoonlijke gebruikerservaring te bieden. Gegevensverwerking is essentieel voor de werking van de website en de daarbij horende diensten. De verwerking gebeurt uitsluitend voor volgende doeleinden:

 • Het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening, inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie, nieuwsbrieven en aanbiedingen die nuttig en/of noodzakelijk zijn voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.

 • Het aanbieden en verbeteren van de aangeleverde producten, persoonsgerichte en specifieke producten aan de hand van geleverde informatie en gegevens.

 • De detectie van en bescherming tegen fraude, fouten en/of criminele gedragingen.

 • Marketing doeleinden.

De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor intern gebruik. We kunnen u dan ook verzekeren dat uw persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn.

COOKIES

Voor een verder begrip van de wijze waarop wij cookies gebruiken om uw persoonsgegevens te verzamelen en te verwerken, verwijzen wij u graag door naar onze cookie policy.

Het is aangeraden dat u cookies ingeschakeld hebt bij het bezoeken van onze website. Zo kunnen wij de website beter afstemmen op de behoeftes van de bezoekers. Niet-functionele cookies helpen ons om uw bezoek aan de website te optimaliseren.

WAT ZIJN UW RECHTEN?

U hebt een aantal rechten in verband met uw persoonsgegevens en wat er mee gebeurt. U hebt het recht om:

 • Toegang te krijgen tot uw gegevens en deze in te kijken. Ook mag u bekijken hoe uw gegevens verwerkt worden. U hebt het recht om een bevestiging te ontvangen indien uw gegevens al dan niet verwerkt worden en om, in het geval dat zo is, uw persoongegevens in te zien.

 • Na inzage van bepaalde persoonsgegevens die te laten verbeteren, aanvullen of wissen.​

 • Een klacht in te dienen bij de Privacycommissie wanneer u vindt dat uw persoonsgegevens op een onrechtmatige manier verzameld en verwerkt worden.

 • Uw toestemming in te trekken en u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens voor rechtstreekse marketing. De instemming intrekken of uw voorkeuren in verband met nieuwsbrief, meldingen of uitnodigingen kan u op elk ogenblik wijzigen door te klikken op “uitschrijven” onderaan onze nieuwsbrieven en uitnodigingen.

 • De verwerking van uw persoonsgegevens (tijdelijk) te beperken.​​

 • Zonder onredelijke vertraging uw persoonsgegevens door ons te laten wissen. U kan slechts beroep doen op dit recht om vergeten te worden wanneer:

 1. De persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor onze doeleinden;

 2. De persoonsgegevens verzameld werden op basis van verkregen toestemming en geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking;

 3. Bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking en geen gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan;

 4. De persoonsgegevens onrechtmatig werden verwerkt;

 5. De persoonsgegevens gewist moeten worden door een wettelijke verplichting.

Indien u meent dat uw rechten geschonden werden hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

LAATST AANGEPAST OP 05/06/2022

bottom of page